top

Situații de urgență

slide10

Depășim împreună orice situație de urgență!

Situațiile de urgență, pot apărea în variate moduri, dar cele mai cunoscute și asociate sunt incendiile. Astfel, s-a dezvoltat o tactică de apărare împotriva incendiilor dar împotriva calamităților naturale, sau a altor situații în care trebuie să acționăm de urgență.

 

Pentru acestea, efectuăm următoarele actvități:

 

  • Întocmirea tematicii orientative anuale de instruire repartizată pe luni calendaristice pentru personalul T.E.S.A. şi personalul de execuţie, precum şi întocmirea documentelor şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor prin elaborarea de dispoziţii, decizii scrise şi responsabilităţi concrete.
  • Urmărirea efectuării instructajului introductiv general la angajare conform materialului pus la dispoziţie pentru această activitate.
  • Urmărirea efectuării instructajului specific locului de muncă.
  • Urmărirea efectuării instructajului periodic de către şefii locurilor de muncă.
  • Urmărirea verificării cunoştinţelor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor la angajare, după efectuarea instructajului
  • Informarea operativă de specialitate cu privire la modificarea legislaţiei.
  •   Urmăreşte şi verifică cel puţin o dată pe lună respectarea normelor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor în incinta societăţii aducând la cunoştinţa conducerii societăţii prin notă de informare scrisă despre neregulile constatate.
  •   Stabilirea dotărilor conform normelor de dotare cu echipamente şi mijloace tehnice de P.S.I.
  •  Identificarea riscurilor şi fundamentarea măsurilor de prevenire stabilite.

 

Organizarea activităţii de apărare prin stabilirea atribuţiilor personalului angajat pe linie de P.S.I., conform datelor date de beneficiar.

Acest site a fost realizat in cadrul proiectului Upgrade acces broadband și infrastructură IT la SC Staff Consulting & More SRL", cod SMIS 45101, implementat de S.C. Staff Consulting & More S.R.L., perioada 28 iunie - 27 septembrie 2014, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2TIC3.1.1/028/6/25.06.2014 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

© 2021 Staff Consulting & more. All Rights Reserved.