top

Securitate și sănătate în muncă

slide9

Siguranța e pe primul plan!

Activitatea de securitate și sănătate a muncii, deși la prima vedere, este tratată superficial și ca o birocrație, în plus, impusă de lege, aceasta trebuie constientizată ca o responsabilitate a angajatorului asupra vieții angajaților avuți în subordine.

Așa cum un învățător, are grijă de elevii din clasa sa, așa și un angajator trebuie să aibă grijă de angajații săi. Responsabilitatea trebuie să fie chiar mai importantă  decât în exemplul învățător-elev, având în vedere faptul că, deși cu o probabilitate scăzută,  evenimentele pot avea ca gravitate decesul.

Astfel, această activitate, având ca responsabilitate siguranța și sănătatea angajaților, trebuie lăsată doar pe mâinile unui personal specilaizat și experimentat, capabil să identifice riscurile și să impună măsurile care să le diminueze.

 

In acest sens, vă stăm la dispoziție cu următoarele activități:

ÎNTOCMIREA DOCUMETATIEI DE PREVENIRE SI PROTECTIE SI ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Pornind de la identificarea și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, în baza planului de măsuri și a planului de prevenire şi protecţie, elaborăm instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă și tematici pentru toate fazele de instruire, cât și alte documente necesare reglementării și organizării activității de prevenire și protecție;

În vederea prevenirii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională în domeniul securității și sănătății în muncă, realizăm audituri în cadrul firmei beneficiare, informam angajatorul, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunem de măsuri de prevenire şi protecţie a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională;

Atunci când risicurile nu sunt evitate, iar accidentele se produc, participăm la cercetarea evenimentelor, întocmim evidenţele solicitate de legislație și elaborăm rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile legii 319/2006 ;

Alte activitati necesare/ specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca.

SISTEM DE MANAGEMENT AL SECURITATII SI SANATATII OCUPATIONALE: OHSAS 18001

Pentru îmbunătățirea documentației și a modului de organizare a activității de securitate și sănătate în muncă, realizăm și AUDITuri DE CONFORMITATE cu legislația în vigoare și/sau cu instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă, implementate în societate., căt și cu cerințele SR OHSAS 18001: 2008.

Dacă nu aveți un sistem de management integrat sau unitar, conform SR OHSAS 18001: 2008, vă stăm la dispoziție cu următoarele servicii:

  • Managementul proiectului de proiectare şi implementare a cerinţelor sistemului de  management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în vederea certificării conform SR OHSAS 18001: 2008.
  • Adaptarea cerinţelor sistemului de  management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale la nivelul companiei în vederea certificării conform SR OHSAS 18001: 2008 şi a formării responsabililor din partea societăţii.

Proiectarea şi implementarea cerinţelor sistemului de  management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în vederea certificării conform SR OHSAS 18001: 2008

Acest site a fost realizat in cadrul proiectului Upgrade acces broadband și infrastructură IT la SC Staff Consulting & More SRL", cod SMIS 45101, implementat de S.C. Staff Consulting & More S.R.L., perioada 28 iunie - 27 septembrie 2014, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2TIC3.1.1/028/6/25.06.2014 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

© 2021 Staff Consulting & more. All Rights Reserved.