top

Resurse Umane

slide12

Totul pentru resursa umană!

Resursa umană, cea mai importantă resursă a unei firme, este în atenția noastră începând de la recrutare și selecție și până după încheierea relațiilor de muncă.  Relațiile de muncă, așa cum sunt definite relația dintre un angajat și un angajator, sunt deseori niște activități gestionate intern sau extern, de departamentele financiar–contabil.

Totuși, gestionarea relației dintre angajat și angajator este una mult mai complexă, atât din punct de vedere al managementului acesteia, cât și din punct de vedere al documentării acesteia conform legislației în vigoare.

 

În acest sens, desfășurăm pentru dumneavoastră, prin personal specializat, servicii de :

 

INTOCMIRE, ÎNREGISTRARE ȘI GESTIUNE A DOCUMENTAȚIEI ÎN DOMENIUL RESURELOR UMANE (conform legislației aplicabile, în vigoare)

Stabilirea și întocmirea necesarului de documentatie pentru instruirea noilor angajati, cu privire la relatiile de munca  și elaborarea documentelor general/ individual aplicabile tuturor salariatilor prevazute de legislatia in vigoare din domeniul relatiilor de munca (regulament intern, fisa postului, etc.)

 • Intocmirea documentelor cu privire la executarea (delegarea, detasarea, etc), modificarea si incheierea relatiilor de munca (acte aditionale privind modificarea clauzelor cuprinse in contractul individual de munca al angajatilor,  cercetarea administrativa a abaterilor disciplinare, etc.)
 • Pregatirea documentatiei necesare eliberarii, de catre institutia competenta, a atestatului A1, in vederea desfasurarii activitatii intr-un alt stat membru
 • Inregistrarea documentelor cu privire la inceperea, executarea, modificarea si incetarea relatiilor de munca in registrul general de evidenta al salariatilor  (ReviSal) si transmiterea informatiilor, conform legislatiei aplicabile
 • Intermedierea relatiilor dintre societatea beneficiara si alte autoritati publice (IM, AJOFM, CAS, CJPAS etc.) la solicitarea beneficiarului, in vederea intocmirii documentatilor prevazute de lege (conventii, certificari, situatii etc.), reprezentării/însoțirii la controale, etc..
 • Gestionarea și arhivarea dosarelor personale ale angajatilor conform cerintelor din Codul Muncii si din cadrul altor documente normative aplicabile in domeniu.
 • Realizarea, mentinerea și transmiterea lunara, catre persoana desemnata a evidentelor si planificarilor lunare/anuale prevazute de lege, precum si  a altor centralizari si raportari statistice solicitate de catre organismele abilitate in domeniu

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 • recrutare selectie de personal începând cu stabilirea misiunii de recrutare, analiza postului în vederea realizării profilului candidatului potrivit, recrutarea candidaților potriviți conform profilului stabilit, asistența clientului în selecția finală a candidaților, cât și informarea noilor angajați și prelucrarea documentelor necesare angajării, în conformitate cu Legea 53/2003- Codul muncii, cu privire la relațiile de muncă
 • plasare forță de muncă/ agent de muncă temporară/ leasing de personal
 • audit de conformitate/ a sistemnului de management al resurselor umane,
  • Auditarea si evaluarea activitatii desfasurate in domeniul resurselor umane si stabilirea neconformitatilor, in conformitate cu standardele implementate la nivelul organizatiei, si intocmirea raportului de apreciere.
  • Auditarea documentatiei intocmite din domeniul resurselor umane si stabilirea neconformitatilor, in conformitate cu Legea 53/2003, cu completarile si modificarile ulterioare in vigoare.
  • Realizarea și urmarirea modului de realizare a planului de masuri pentru remedierea neconformitatilor constatate.
  • Stabilirea necesarului si recomandarea politicilor, procedurilor si regulamentelor aplicabile la nivelul organiatiei din domeniul resurselor umane.
  • Intocmirea planului și tematicilor de comunicare, instruire, constientizare si al programului de formare profesionala continua.
  • Reprezentarea beneficiarului in cazul auditurilor realizate in cadrul organizatiei la nivelul departamentului de resurse umane.

Acest site a fost realizat in cadrul proiectului Upgrade acces broadband și infrastructură IT la SC Staff Consulting & More SRL", cod SMIS 45101, implementat de S.C. Staff Consulting & More S.R.L., perioada 28 iunie - 27 septembrie 2014, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 2TIC3.1.1/028/6/25.06.2014 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

© 2021 Staff Consulting & more. All Rights Reserved.